SERTİFİKA

9. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılacak yayınevleri fuar süresince standlarında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden alacakları Onaylı Sertifika Sureti’ni bulundurmak zorundadırlar.

5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun Değişik 44. ve Ek 10. maddeleri ile 18.04.2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in “Fuar, Festival ve benzeri etkinlikler” başlıklı 10. maddesine göre, bu tür etkinliklere katılan kuruluşlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden Onaylı Sertifika Sureti almak ve bu belgeyi standlarında bulundurmak zorundadırlar.

SERTİFİKA